Recurring

Affer vun enger Strofdot – wat maachen?

Service d'Aide aux Victimes (SCAS) - 12-18, rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg 12-18, rue Joseph Junck, Luxembourg

Als Service d'Aide aux Victimes si mir do, fir Affer an Zeien vun enger Strofdot, sou wéi hirem Ëmfeld, eng psychologesch / psychotherapeutesch Hëllefsstellung an eng juristesch Begleedung unzebidden. An eiser Presentatioun wäerte mir Iech eise Service virstellen. Mir wäerten op de psychologeschen Impakt vun engem Trauma, den Ëmgang mat traumateschen Erliefnisser an d'Behandlung vun…