Semaine de la santé mentale um Mamerhaff

Mamerhaff 20, rue Henri Kirpach ,Mamer

Mir hunn eis de 14. Oktober als Daag ausgesicht, wou mir de Mamerhaff opmachen an eis ganz bewosst mat dem sujet vun der santé menatle wellen auserneen setzen. dest zesummen…